de gezondheidsverklaring van Interpolis

Inloggen

Op deze site kunt u de gezondheidsverklaring online invullen. Gebruik de inloggegevens die wij u via twee sms'jes stuurden.

- -

+Wie vult de gezondheidsverklaring in als de verzekerde minderjarig is?

De verzekerde is 15 jaar of jonger.

De ouder of voogd vult de gezondheidsverklaring in.

De verzekerde is 16 jaar of ouder.

De verzekerde moet altijd zelf de gezondheidsverklaring invullen.

+Kan ik de gezondheidsverklaring die ik invulde bekijken en uitprinten?

Ja, dat kan. U vult de gezondheidsverklaring op internet in. Daarna kunt u meteen de gezondheidsverklaring uitprinten. Nadat u de gezondheidsverklaring hebt ingevuld, krijgt u een persoonlijke code. Bewaar deze code goed. Daarmee kunt u de gezondheidsverklaring die u invulde later, bekijken en uitprinten. U logt hiervoor eerst in op www.interpolis.nl/gezondheidsverklaring.

+Kan ik zien hoe het met mijn medische beoordeling staat?

Ja, dat kan. Meteen nadat u de gezondheidsverklaring hebt ingevuld, krijgt u een persoonlijke code. Daarmee kunt u de medische beoordeling volgen. U logt hiervoor eerst in op www.interpolis.nl/gezondheidsverklaring. Heeft u uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u van ons ook altijd nog een e-mail als de status is veranderd.

+Hoe gaan jullie met mijn gegevens om?

Wij vinden het belangrijk dat gegevens van onze klanten veilig zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de medische gegevens.

Wij behandelen persoonlijke gegevens met zorg

Alleen medewerkers van onze medische dienst hebben toestemming om medische gegevens en informatie te bekijken. Medische gegevens en informatie vallen onder het medisch geheim. Onze systemen en programma’s zijn zo goed mogelijk beveiligd. We voorkomen hiermee dat anderen toegang hebben tot medische gegevens.

We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

We houden ons ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Deze gedragscode is door banken en verzekeraars opgesteld. In ons privacy beleid leggen we uit over hoe we met klantgegevens omgaan. Deze informatie staat op www.interpolis.nl onder het kopje ‘Privacy’.

Wees voorzichtig met het opslaan of versturen van de gezondheidsverklaring

Sla de ingevulde gezondheidsverklaring nooit op een onbeveiligde computer op. Verder raden wij aan om de gezondheidsverklaring nooit via e-mail te versturen.

+Vragen?

Hebt u vragen? Bel of mail ons gerust!

Stuur een mail naar: gezondheid@interpolis.nl.
U bereikt onze medische dienst op (013) 462 1428.

De medische dienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 18.00 uur. Behalve op feestdagen.


Uw akkoord

*
velden met een zijn verplicht
hiddenfields